bus2


Gevonden voorwerpen

Er zijn op dit moment geen gevonden voorwerpen gemeld.


Voor informatie over gevonden of verloren voorwerpen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging (zie onder de knop Contact).

Voorwerpen van geringe waarde blijven in eerste instantie enkele dagen in de bus liggen.
Voorwerpen die niet binnen 6 maanden zijn opgehaald, worden vernietigd of weggegeven.