bus3


Laatste nieuws

Augustus 2022.
Omleiding Someren is voorbij.
De werkzaamheden aan de Boerenkamplaan zijn zdanig gevorderd dat de bus voortaan weer de oude, vertrouwde, route kan rijden.


April 2022 (3).
Omleiding in Someren
De eerder aangekondigde werkzaamheden aan de Boerenkamplaan zullen vanaf 11 april a.s.van start gaan. De bus moet daarom omrijden, hetgeen gevolgen heeft voor diverse haltes, zie hieronder.
Halte Braamstraat
De bus komt niet langs deze halte. Reizigers die de halte Braamstraat zouden willen gebruiken, kunnen het beste bij de halte Nieuwendijk in Someren Eind in- of uitstappen, of een in/uitstap-verzoek doen op het weggedeelte in Someren Eind tussen Braamstraat en Nieuwendijk.
Halte Kievitstraat
De bus komt niet langs deze halte.
Halte Keizerstraat
De bus komt niet langs deze halte. Passagiers kunnen in plaats daarvan gebruik maken van een tijdelijke halte bij de kerk.
Halte Varendonck College
Op het traject Heeze -Someren De Meer en omgekeerd komt de bus normaal bij deze halte.
Op het traject Weert - Someren De Meer en omgekeerd komt de bus niet bij deze halte (wl vlak erbij over de Kanaalstraat). Betreffende passagiers kunnen dan het beste bij de nabij gelegen halte De Meer in- of uitstappen, of een in/uitstap-verzoek doen op de Kanaalstraat in de buurt van de halte van het Varendonck College.

Op dit moment is nog niet bekend hoe lang deze situatie duurt. Zodra er iets verandert, zullen wij dat uiteraard op deze website vermelden.
Maart 2022 (3).
Kortstondig uitval van een bus
Op donderdag 24 maart kan n van onze bussen (nr. 7202) door een reparatieprobleem niet rijden tussen 10.35 u en 12.15 u. Dit heeft tot gevolg dat gedurende die tijd de dienstverlening gedeeltelijk uitvalt op het traject tussen Someren Heide en Weert. Onze excuses voor het ontstane ongemak.
Maart 2022 (2).
Nogmaals Boerenkamplaan
De eerder gemelde omleiding m.b.t. de komende werkzaamheden op de Boerenkamplaan gaat NIET op 7 maart in! De werkzaamheden worden ongeveer een maand uitgesteld. Raadpleeg regelmatig deze website voor nadere mededelingen.
Routewijziging in Heeze
In Heeze zal de route voortaan iets anders zijn: de bus gaat nu over het industrieterrein rijden via de Industrieweg en de Boelakkers; dat is gunstiger voor passagiers die op het industrieterrein moeten zijn. Voor de overige passagiers heeft het geen wezenlijke consequenties omdat de halte Ginderover vlakbij het begin van de Industrieweg ligt.
Maart 2022 (1) .
Omleiding Boerenkamplaan
Vanaf 7 maart a.s. is het gedeelte van de Boerenkamplaan tussen Someren en Someren Eind wegens werkzaamheden tijdelijk afgesloten. De bus moet dan omrijden. Dat brengt met zich mee dat de haltes Kievitstraat en Braamstraat gedurende die tijd komen te vervallen. Reizigers die gebruik hadden willen maken van de halte Kievitstraat, kunnen het beste bij de halte Keizerstraat in- of uitstappen (ca. 400 m richting Someren). Reizigers die de halte Braamstraat zouden willen gebruiken, kunnen het beste bij de halte Nieuwendijk in Someren Eind in- of uitstappen, of een in/uitstap-verzoek doen op het weggedeelte in Someren Eind tussen Braamstraat en Nieuwendijk.
Februari 2022 .
Voorspelde storm!
Vanwege de verwachte storm zal de bus vanmiddag (vrijdag 18 febr.) VANAF ca. 14.15h NIET RIJDEN.
Januari 2022 (2).
Centrum Sterksel
Opnieuw zijn er wegwerkzaamheden nabij de kerk in Sterksel. De bus zal een enigszins andere route kiezen. Passagiers voor de halte Kerk kunnen het beste in-/uitstappen bij het nabijgelegen kruispunt Pastoor Thijssenlaan en Averbode weg.
Januari 2022 (1).
BINNENKORT WEER VAN START.
Omdat vanaf 10-1 de meeste scholen weer geopend zullen zijn, zal onze buurtbus (in tegenstelling tot een eerder bericht) weer gaan rijden vanaf MAANDAG 10 JANUARI a.s.!

Verder zal op diezelfde datum een nieuwe dienstregeling van kracht worden. Deze wordt in het weekeinde van 9 januari op deze site gepubliceerd. Er zijn vrijwel geen wijzigingen t.o.v. de huidige dienstregeling.
December 2021(2).
OPGELET!!
In verband met de afgekondigde lockdown zal onze buurtbus NIET rijden in de periode van 20 december 2021 t/m 16 januari 2022!
December 2021(1).
De routebeperkingen in Sterkselzijn grotendeels opgeheven.
October 2021.
Werkzaamheden Sterksel
Door wegwerkzaamheden in de kom van Sterksel moet de bus tijdelijk omrijden. Soms kan dit tot een (flinke) vertraging leiden. Wachtende passagiers bij de halte Peelven kunnen beter bij de rotonde gaan staan en de bus met handgebaren laten stoppen. Evenzo kunnen wachtende passagiers bij de halte Kerk beter bij de kruising met de Averbodelaan gaan staan.
September 2021(2).
Let op!
De onderstaand vermelde tijdelijke afwijking van de normale route in Nederweert geldt vanaf nu alleen nog maar op de maandagen 13 en 20 september.
September 2021(1).
Twee mededelingen
* Vanaf 6 september geldt de nieuwe (weer volledige) dienstregeling. Kijk onder de oranje knoppen!
* Wegens wegwerkzaamheden rijdt de bus in Nederweert tijdelijk een andere route. Daarbij komen de haltes Schoolstraat, Kapelaniestraat en Loverstraat/Kapelaniestraat te vervallen. De bus komt wl bij de haltes Loverstraat/Gemeentehuis en Lindenstraat.
Augustus 2021.
LET OP: vanaf maandag 6 september a.s. rijdt onze buurtbus weer volgens de volledige dienstregeling. Deze zal tijdens het weekend van 5 september op deze site gepubliceerd worden.
April 2021.
De buurtbus rijdt sinds 22 maart j.l. weer als vanouds, maar wl volgens de aangepaste dienstregeling (zie onder de oranje knoppen). Een andere (tijdelijke) aanpassing is dat het vooralsnog NIET mogelijk is om rolstoelrijders mee te nemen. Maar personen met een rollator kunnen wl meerijden; zij moeten, zoals altijd, de rollator tijdens de rit deugdelijk vastzetten, zodat deze niet onder het rijden kan gaan schuiven.
Maart 2021.
DE BUURTBUS GAAT WEER RIJDEN!
Vanaf maandag 22 maart gaat onze buurtbus weer van start.
Alle voorzieningen zijn getroffen om het transport corona-veilig te laten verlopen.
Wl rijden we voorlopig nog volgens een aangepaste dienstregeling, zie onder de beide oranje knoppen (rechtsonder op deze pagina).
Januari 2021.
Voor wie de ontwikkelingen met het corona-virus gevolgd heeft, zal het niet onverwacht zijn: voorlopig nog GEEN buurtbusdienst!
Het is wachten op een drastische verbetering van de coronasituatie, zodat de regering kan overgaan tot versoepelingen van de lockdown.
December 2020.
OPNIEUW UITSTEL!
Zoals bekend heeft de regering op 14 december een bijna volledige lockdown afgekondigd, waarbij o.m. niet-noodzakelijke reizen niet zijn toegestaan. Dit heeft busmaatschappij Hermes doen besluiten om de voorgenomen hervatting van de buurtbusdienst op 4 januari a.s. NIET te laten doorgaan en met minstens twee weken uit te stellen.
Dit betekent dat misschien weer gestart gaat worden op maandag 18 januari. Of dat daadwerkelijk gaat lukken zal afhangen van de corona-omstandigheden tegen die tijd. We houden u via deze site op de hoogte, maar ook Hermes zal op gepaste momenten via de pers mededelingen doen.
November 2020 (3).
DE DIENST WORDT MAANDAG 7 DECEMBER TOCH NOG NIET HERVAT!
De techniek wordt momenteel nog op details aangepast.
Op dit ogenblik is de verwachting dat de dienst op 4 januari weer van start zal gaan.
Raadpleeg geregeld deze website om te zien wanneer er weer gereden wordt. Ook busmaatschappij Hermes zal hier publiekelijk melding van maken.
November 2020 (2).
VANAF MAANDAG 7 DECEMBER A.S. WORDEN DE DIENSTEN MET ONZE BUSSEN WEER HERVAT!
De bussen zullen dan zodanig zijn aangepast dat het reizen ermee op een coronaveilige manier mogelijk is.
LET OP:
voorlopig wordt er met een aangepaste dienstregeling gereden!
Klik op de twee oranje knoppen om de aangepaste dienstregeling te bekijken.
November 2020 (1).
De busmaatschappij is inmiddels begonnen onze bussen technisch zodanig aan te passen dat binnenkort een hervatting van de busdienst mogelijk is. Het precieze tijdstip is nog niet bekend. Kijk dus geregeld op deze site; zodra het starttijdstip bekend is, wordt het in deze rubriek (Laatste nieuws) gepubliceerd. Raadpleeg dan meteen ook de NIEUWE dienstregeling, want we zullen in eerste instantie nog niet volgens de volledige oude dienstregeling rijden.
Augustus 2020.
De busmaatschappijen zijn nog steeds druk bezig te onderzoeken hoe de buurtbussen weer veilig kunnen rijden. Welke problemen hierbij aan de orde zijn, is te lezen in het volgende artikel.
Juli 2020.
Het ziet ernaar uit dat de buurtbussen voorlopig nog niet zullen rijden. De busmaatschappijen onderzoeken momenteel welke technische mogelijkheden er zijn om met de kleine 8-persoonsbusjes geheel 'coronaveilig' te kunnen rijden. Pas als dat probleem is opgelost, kan een hervatting van de dienstregeling worden overwogen.
We houden u via deze site op de hoogte.
Mei 2020.
Zoals bekend gaat het openbaar vervoer vanaf juni voorzichtig weer van start, d.w.z. alleen voor zgn. noodzakelijke reizen.
LET OP: de buurtbussen rijden echter nog steeds niet!
Zie ook de site van Hermes.
April 2020 (2).
Onlangs is besloten dat wij ook n 3 mei NIET zullen rijden.
Wanneer de dienstregeling weer wordt hervat, is op dit moment nog niet bekend.
Raadpleeg daarom regelmatig het Laatste Nieuws op deze site.
April 2020 (1).
Het besluit van de regering om de anticorona-maatregelen te verlengen, maakt dat onze bus deze maand NIET zal rijden.
Dat betekent dus: geen diensten t/m 3 mei !

De grote bussen van Bravo en Arriva rijden met een aangepaste dienstregeling; klik hier voor nadere info daarover.
Maart 2020 (2).
Inmiddels is bekend geworden dat wij ook een derde week NIET zullen rijden. Dus voorlopig geen diensten t/m 5 april !
Maart 2020 (1).
Met ingang 16 maart 2020 wordt de dienstregeling van onze bus gedurende 2 weken stopgezet! Dit i.v.m. de corona-virus-epidemie. Misschien dat deze periode alsnog verlengd moet worden; daarover zal eind maart beslist worden.
En de grote bussen van Bravo en Arriva rijden beperkt en met een aangepaste dienstregeling; klik hier voor nadere info daarover.
December 2019 (3).
Met ingang van januari 2020 zijn er nieuwe tarieven van kracht. Zie onder de knop Tarieven.
December 2019 (2) .
Vanaf 16 december geldt er weer een nieuwe dienstregeling. Deze staat vanaf nu onder de rode knoppen rechts.
December 2019 (1) .
De werkzaamheden op onze route in Maarheeze zijn grotendeels achter de rug met als resultaat dat de bus vanaf 2 december weer de normale route volgt.
November 2019 .
Vanaf 4 november 2019 is het genoemde kruispunt in Maarheeze gereed, maar nog niet het laatste stuk van de Sterkselseweg. Daarom is de busroute opnieuw aangepast en komt de bus wl weer langs de haltes Marishof en Puttenstraat, terwijl de tijdelijke route langs de Willem Alexanderlaan komt te vervallen.
Klik voor de nieuwe route op: Gewijzigde omleiding Maarheeze.
September 2019 .
Vanaf eind september 2019 zijn er in Maarheeze werkzaamheden aan het kruispunt Sterkselseweg/Stationsstraat. Daarom zal de bus de komende tijd bij de normale diensten een andere route volgen en komt dan niet langs de haltes Marishof, Puttenstraat en Bruine Akkers.
Klik voor de gewijzigde route op: Omleiding Maarheeze,
waarin met blauwe stippen vervangende haltes zijn aangegeven.
Augustus 2019 .
Vanaf 26 augustus 2019 geldt de zomerdienstregeling NIET meer, en is weer de gewone dienstregeling van kracht! Zie de rode knoppen rechts.
Juli 2019.
Met ingang van 22 juli 2019 is onderstaande omleiding niet meer van kracht en rijdt de bus weer de normele route door het centrum van Heeze, en dus ook weer langs de halte bij de kerk.
Mei 2019 (2).
In verband met wegwerkzaamheden in Heeze zal vanaf medio mei de bus tijdelijk niet langs de haltes van de Ds. Kremerstraat en de Kerk rijden.
In plaats daarvan rijdt de bus langs Dorpshuis 't Perron en over de Spoorlaan en Emmerikstraat.
Mei 2019 (1).
Let op! Van 1 juli t/m 23 augustus 2019 geldt de zomerdienstregeling! Zie de rode knoppen rechts.
Januari 2019.
Met ingang van begin januari 2019 zijn er nieuwe tarieven van kracht. Zie onder de knop Tarieven.