Medewerkers

Alle leden van de buurtbusvereniging zetten zich in als chauffeur.

Een chauffeur verricht in het algemeen één vaste dienst per week. Dat houdt in dat hij (of zij) gedurende 3 – 4 uren een vaste route rijdt. Daarnaast wordt er bij ziekte of in de vakantieperiode regelmatig een extra dienst gereden.

De exacte werktijden hangen af van de route en het tijdstip op de dag, maar globaal komt het neer op een van de volgende drie periodes:

• vroege dienst: van ca. 7.30 uur tot ca. 10.30 uur;

• tussendienst: van ca. 10.30 uur tot ca. 14 uur;

• late dienst: van ca. 14 uur tot ca. 18 uur.

Als u ook geïnteresseerd bent om als vrijwilliger in onze buurtbus te komen rijden, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat (zie onder de knop Contact).